گوشی موبایل نوکیا 2.2 ظرفیت 16GB

گوشی موبایل نوکیا 2.2 ظرفیت 32GB

گوشی موبایل نوکیا 3.2 16GB

گوشی موبایل نوکیا 3.2 32GB

گوشی موبایل نوکیا 6.2 ظرفیت 32GB

گوشی موبایل نوکیا 6.2 ظرفیت 64GB

گوشی موبایل نوکیا 6.2 ظرفیت 128GB

گوشی موبایل نوکیا 105 (2017)

گوشی موبایل نوکیا 105 (2019) مدل TA-1174 DS

گوشی موبایل نوکیا 1 پلاس ظرفیت 8GB

گوشی موبایل نوکیا 3 ظرفیت 16GB

گوشی موبایل نوکیا 6.1 پلاس ظرفیت 64GB رم 4GB